Onderzoek naar de gezondheid van

wereldwijde zoetwaterecosystemen

Over ons

FreshWater Watch is een wereldwijd citizen-scienceproject dat wordt georganiseerd door Earthwatch Europe. Earthwatch is een milieuorganisatie waar wetenschap centraal staat, gericht op het aansturen van de verandering die nodig is om naar draagkracht te leven en in evenwicht te zijn met de natuur.

Met de FreshWater Watch willen we:

  1. mensen betrekken bij zoetwaterecosystemen, hun bewustzijn en begrip doen toenemen, en mensen motiveren om de gezondheid van onze waterlichamen te verbeteren;
  2. de effectiviteit van herstelactiviteiten voor zoetwater en hun impact op de waterkwaliteit laten zien;
  3. samenwerken met bedrijven en autoriteiten om een systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor vervuiling op te zetten, en gegevens met deze organisaties te delen om het plaatselijke en nationale beleid op het gebied van zoetwaterbeheer in te lichten;
  4. gemeenschappen in staat stellen om zoetwatergegevens te verzamelen en, in een aantal landen, bij te dragen aan de rapportage van nationale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

FreshWater Watch werd in 2012 gelanceerd. Sindsdien heeft Earthwatch dit vlaggenschipproject uitgebreid om vrijwilligers, onderzoeksorganisaties, bedrijven, overheden en scholen over de hele wereld te kunnen bereiken.

  • 24,000+ gegevenssets over waterkwaliteit verzameld door onze vrijwilligers.
  • 9,000+ mensen opgeleid om toezicht te houden op de plaatselijke waterkwaliteit.
  • 28,000+ studenten, vrijwilligers uit de gemeenschap en werknemers van bedrijven opgeleid over de wereldwijde wateruitdaging.
  • 22 wetenschappelijke publicaties hebben gebruik gemaakt van FreshWater Watch gegevens.
  • 2,500: ons werk heeft de verbetering van de waterkwaliteit in 2,500 ecosystemen van 40 systemen, in 26 landen en 6 continenten ondersteund.
  • 8: ons platform is in 8 talen vertaald.

Onze projecten

Als waterdeskundigen weten we dat we de zoetwaterhabitats alleen maar zullen verbeteren door samen te werken. Daarom brengen we burgers, bedrijven, overheden, wetenschappers en onderwijsinstellingen bijeen om ons zoetwater te beschermen. Door toezicht te houden op hun plaatselijke waterlichamen, dragen onze citizen scientists over de hele wereld gegevens en kennis bij aan een gezamenlijke wereldwijde inspanning om de gezondheid van zoetwater voor iedereen te verbeteren.

Vrijwilligersgroepen
We werken met vrijwilligersgroepen die FreshWater Watch willen gebruiken om een verschil te maken voor hun plaatselijke omgeving. Met FreshWater Watch testen gemeenschappen hun lokale waterlichamen en houden zij er toezicht op, wat het bewustzijn omtrent waterkwaliteit bevorderd en de aandacht richt op nutriëntenverontreiniging door landbouw, industrie en afvalfaciliteiten.

Zakelijk
We bieden zakenpartners unieke kansen voor betrokkenheid van werknemers en gemeenschappen, en bieden hen de mogelijkheid om essentieel wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe partnerschappen en werken graag met u samen om een uniek FreshWater Watch-project op maat te maken om aan uw wensen te voldoen.

Wetenschappers
Door middel van ons onderzoek gebruiken we citizen science om milieukwesties over de hele wereld aan te pakken. We hechten waarde aan onze samenwerking met academische partners en onderzoeksinstellingen, zodat we onze wetenschappelijke expertise op het gebied van de citizen science kunnen delen en zoetwateronderzoek van wereldklasse kunnen verspreiden. FreshWater Watch heeft een netwerk van onderzoeksinstellingen die specifieke zoetwaterkwesties onderzoeken. De instellingen kunnen hun eigen project op maat ontwerpen of deelnemen aan wereldwijde onderzoeksprojecten.

Waterindustrie
De waterindustrie erkent al lange tijd de voordelen van citizen science als een effectieve methode om gemeenschappen te betrekken en plaatselijke kwesties te begrijpen, en als een instrument voor toezicht op de gezondheid van een ecosysteem en om doelgerichte herstelmaatregelen mogelijk te maken. FreshWater Watch is uitermate geschikt voor waterbedrijven: het biedt een plezierige, eenvoudige methodologie voor gemeenschappen om contact te houden met hun plaatselijke waterlichamen en plaatselijke waterbedrijven.

Scholen
Earthwatch werkt al sinds 2016 op scholen, waarbij kinderen betrokken worden bij wetenschap, natuur en duurzaamheid. De leden van ons toegewijde onderwijs team zijn specialisten in het bieden van wetenschappelijke leerervaringen voor zowel kinderen als leraren. FreshWater Watch is een uitstekende educatieve bron die we integreren in leerprogramma's als een leuke, praktische activiteit om het leren rond zoetwater te versterken.

WaterBlitz-evenementen
Een WaterBlitz is een FreshWater Watch evenement met massale deelname. Tijdens dit, normaal gesproken, één weekend durend evenement kunnen leden van het publiek zich inschrijven om een gratis watertestkit te ontvangen en echte wetenschappers te worden door een plaatselijk waterlichaam te testen. De gegevens die door honderden mensen tijdens deze evenementen worden verzameld geven ons een nauwkeurige en vergelijkbare momentopname van de waterkwaliteit binnen een regio. De afgelopen vijf jaar hebben we WaterBlitzes in Groot-Brittannië, Zweden, Italië, Frankrijk, Ierland en Luxemburg georganiseerd.

Wordt een partner

Om meer informatie aan te vragen over hoe we werken met organisaties en instellingen over de hele wereld, of als u met Earthwatch wilt samenwerken aan het FreshWater Watch-project, neem dan contact met ons op.