Att undersöka kvaliteten i

globala färskvattensystem

Om

FreshWater Watch är ett globalt medborgarprojekt som administreras av Earthwatch Europe. Earthwatch är en miljövälgörenhetsorganisation som sätter vetenskapen främst och fokuserar på att driva på den förändring som behövs för att vi ska leva inom våra tillgängar och i balans med naturen.

Vårt syfte är att genom FreshWater Watch:

  1. koppla ihop människor med färskvattenekosystem och därigenom skapa medvetenhet och förståelse för våra vattensystem som leder till engagemang för att göra dem friskare
  2. möjliggöra för människor att övervaka hur effektiva olika åtgärder är för att återställa färskvatten och hur dessa åtgärder påverkar vattenkvaliteten
  3. arbeta med företag och myndigheter för att tillhandahålla ett varningssystem för föroreningar och dela data med dem i syfte att påverka lokala och nationella policyer för färskvattenhantering
  4. möjliggöra för olika grupper att samla in färskvattendata och i flera länder även bidra till rapportering till nationella mål om hållbar utveckling.

FreshWater Watch lanserades 2012. Sedan dess har Earthwatch utvidgat det största projektet och når ut till frivilliga, forskningsorganisationer, företag, myndigheter och skolor i hela världen.

  • Över 24 000 datablad om vattenkvalitet har samlats in av våra frivilliga
  • Över 9 000 personer har utbildats för att övervaka den lokala vattenkvaliteten
  • Över 28 000 studenter, frivilliga och företagsmedarbetare har utbildats om den globala vattenutmaningen
  • 22 vetenskapliga publikationer har använt data frånFreshWater Watch
  • 2 500: vårt arbete har varit stöd för förbättringar av vattenkvaliteten i 2 500 ekosystem i 40 system, 26 länder och 6 kontinenter
  • 8: vår plattform har översatts till 8 språk

Våra projekt

Som vattenexperter vet vi att det enda sättet att förbättra färskvattenmiljöer är att arbeta tillsammans. Det är därför som vi samlar medborgare, företag, regeringar, forskare och utbildare för att skydda vårt färskvatten. Genom att övervaka lokala vatten kan våra medborgare och forskare runt om i världen bidra med data och kunskap till en enad global insats för att förbättra färskvattenkvaliteten för alla.

Frivilliggrupper
Vi arbetar tillsammans med frivilliggrupper som vill använda FreshWater Watch för att göra skillnad i sin lokala miljö. Genom FreshWater Watch kan grupper och samhällen testa och övervaka sina lokala vatten, förespråka en medvetenhet om vattenkvalitet och informera om näringsföroreningar från jordbruket, industrin och avfallsanläggningar.

Företag
Vi erbjuder företagspartner unika möjligheter att engagera medarbetare och det lokala samhället samt möjlighet att stötta viktig forskning. Vi letar alltid efter nya partner och arbetar gärna tillsammans med er för att ta fram ett skräddarsytt FreshWater Watch-projekt som passar era behov.

Forskare
Genom vår forskning använder vi vetenskaplig information från medborgarna för att ta oss an miljöproblem i hela världen. Vi värdesätter samarbeten med akademiska partner och forskningsinstitut. Det gör att vi kan dela medborgarnas forskningsexpertis och sprida färskvattenforskning i världsklass. FreshWater Watch har ett nätverk av forskningsinstitut som studerar specifika färskvattenproblem. Institutionerna kan ta fram egna skräddarsydda projekt eller delta i globala forskningsprojekt.

Vattenindustrin
Vattenindustrin har länge uppmärksammat fördelarna med medborgarforskning som en effektiv metod för att engagera samhället och förstå lokala problem, samt som ett verktyg för att övervaka ekosystemens hälsotillstånd och kunna sätta in målinriktade insatser. FreshWater Watch passar perfekt för vattenbolag. Vi erbjuder en trivsam och enkel metod för att engagera samhället i de lokala vattnen och de lokala vattenbolagen.

Skolor
Earthwatch har arbetet i skolor sedan 2016 och engagerat barn i vetenskap, natur och hållbarhet. Medlemmarna i vår engagerade utbildningsgrupp är specialister när det gäller vetenskapsbaserat lärande och upplevelser får båda barn och lärare. FreshWater Watch är en utmärkt utbildningsresurs som vi har integrerat i olika utbildningsprogram som en rolig och upplevelsebaserad aktivitet som stöd för lärande om färskvatten.

WaterBlitz-evenemang
En WaterBlitz är en FreshWater-aktivetet med många deltagare. Vanligtvis går evenemangen under en helg. Medlemmar kan anmäla sig och få ett gratis testkit för färskvatten och bli riktiga forskare genom att testa vatten som finns i närheten. Den data som samlas in av hundratals personer under evenemangen ger oss en korrekt och jämförelsebar ögonblicksbild av vattenkvaliteten i en viss region. Under de senaste fem åren har vi genomfört WaterBlitz i Storbritannien, Italien, Frankrike, Irland och Luxemburg.

Bli vår parter

För mer information om hur vi arbetar med olika organisationer och institutioner i hela världen eller om du vill arbeta som partner med Earthwatch i FreshWater Watch-projektet ber vi att du kontaktar oss.