Genomsnittlig koncentration från utvalda områden

Antal mätningar från samma område: 231

Din mätning: Fosfatfosfor: Nitratkväve: Grumlighet:
Koordinater för närområdet:
Latitude: 58.861 - 59.461 Longitude:16.493 - 17.093
Urval Genomsnittlig fosfatfosfor koncentration (mg/L) Genomsnittlig nitratkvävekoncentration
Global 0.155 2.218
Ditt lokala område (231) 0.074 1.122
Din mätning
Urval Genomsnittlig grumlighet
Global 39
Ditt lokala område (231) 28
Din mätning

Förändring över tid från utvalda områden

Antal mätningar från samma område: 231

Månad och år (nummer) Genomsnittlig fosfatfosfor koncentration (mg/L) Genomsnittlig nitratkvävekoncentration
Sep 2017 (28) 0.031 0.433
Oct 2017 (32) 0.046 0.790
Nov 2017 (17) 0.067 2.611
Dec 2017 (5) 0.076 2.989
Jan 2018 (5) 0.066 4.250
Feb 2018 (3) 0.065 0.483
Mar 2018 (4) 0.022 0.287
Apr 2018 (7) 0.062 1.135
May 2018 (52) 0.054 0.284
Jun 2018 (6) 0.018 0.208
Jul 2018 (1) 0.009 0.100
Aug 2018 (21) 0.194 0.542
Oct 2018 (15) 0.115 0.789
Dec 2018 (14) 0.044 2.082
Jan 2019 (3) 0.026 2.866
Apr 2019 (2) 0.009 0.100
May 2019 (1) 0.009 0.100
Aug 2019 (1) 0.750 7.500
Sep 2019 (6) 0.142 1.416
Oct 2019 (6) 0.146 3.800
Nov 2019 (5) 0.114 3.060


Månad och år (nummer) Genomsnittlig grumlighet
Sep 2017 (28) 0.000
Oct 2017 (32)
Nov 2017 (17)
Dec 2017 (5)
Jan 2018 (5)
Feb 2018 (3) 0.000
Mar 2018 (4)
Apr 2018 (7) 37.166
May 2018 (52) 22.000
Jun 2018 (6)
Jul 2018 (1)
Aug 2018 (21)
Oct 2018 (15)
Dec 2018 (14) 47.200
Jan 2019 (3) 58.000
Apr 2019 (2) 56.000
May 2019 (1) 12.000
Aug 2019 (1)
Sep 2019 (6) 16.666
Oct 2019 (6) 12.000
Nov 2019 (5) 30.200