Genomsnittlig koncentration från utvalda områden

Antal mätningar från samma område: 25

Din mätning: Fosfatfosfor: 0.075 Nitratkväve: 0.1 Grumlighet:
Koordinater för närområdet:
Latitude: 59.141712368 - 59.741712368 Longitude:17.564428452 - 18.164428452
Urval Genomsnittlig fosfatfosfor koncentration (mg/L) Genomsnittlig nitratkvävekoncentration
Global 0.152 2.193
Ditt lokala område (25) 0.033 0.242
Din mätning 0.075 0.1
Urval Genomsnittlig grumlighet
Global 38
Ditt lokala område (25) 15
Din mätning

Förändring över tid från utvalda områden

Antal mätningar från samma område: 25

Månad och år (nummer) Genomsnittlig fosfatfosfor koncentration (mg/L) Genomsnittlig nitratkvävekoncentration
Aug 2017 (5) 0.009 0.100
Sep 2017 (1) 0.009 0.100
Apr 2018 (1) 0.075 1.500
May 2018 (8) 0.050 0.162
Jul 2018 (3) 0.150 1.500
Oct 2018 (4) 0.009 0.100
Nov 2018 (4) 0.009 0.100
Dec 2018 (2) 0.009 0.349
Mar 2019 (2) 0.009 0.100
Apr 2019 (4) 0.022 0.100
May 2019 (2) 0.035 0.100


Månad och år (nummer) Genomsnittlig grumlighet
Aug 2017 (5) 0.000
Sep 2017 (1) 0.000
Apr 2018 (1)
May 2018 (8)
Jul 2018 (3) 240.000
Oct 2018 (4) 0.000
Nov 2018 (4) 0.000
Dec 2018 (2) 0.000
Mar 2019 (2) 12.000
Apr 2019 (4) 0.000
May 2019 (2) 0.000