240

Genomsnittlig koncentration från utvalda områden

Antal mätningar från samma område: 118

Din mätning: Fosfatfosfor: 0.01 Nitratkväve: 1.5 Grumlighet: 240
Koordinater för närområdet:
Latitude: 44.248250741759 - 44.848250741759 Longitude:11.846473235544 - 12.446473235544
Urval Genomsnittlig fosfatfosfor koncentration (mg/L) Genomsnittlig nitratkvävekoncentration
Global 0.157 2.178
Ditt lokala område (118) 0.130 0.928
Din mätning 0.01 1.5
Urval Genomsnittlig grumlighet
Global 39
Ditt lokala område (118) 31
Din mätning 240

Förändring över tid från utvalda områden

Antal mätningar från samma område: 118

Månad och år (nummer) Genomsnittlig fosfatfosfor koncentration (mg/L) Genomsnittlig nitratkvävekoncentration
May 2017 (2) 0.179 1.924
Jul 2017 (2) 0.112 0.100
Aug 2017 (1) 0.035 0.750
Oct 2017 (3) 0.009 0.316
Feb 2018 (2) 0.009 0.924
Apr 2018 (1) 0.035 0.100
May 2018 (102) 0.143 0.974
Jul 2018 (1) 0.035 0.349
Dec 2018 (2) 0.009 0.924
Jun 2019 (2) 0.035 0.100


Månad och år (nummer) Genomsnittlig grumlighet
May 2017 (2) 23.500
Jul 2017 (2) 15.000
Aug 2017 (1) 27.000
Oct 2017 (3) 16.333
Feb 2018 (2) 126.000
Apr 2018 (1) 12.000
May 2018 (102)
Jul 2018 (1) 21.000
Dec 2018 (2) 16.625
Jun 2019 (2) 16.500