Genomsnittlig koncentration från utvalda områden

Antal mätningar från samma område: 286

Din mätning: Fosfatfosfor: 0.075 Nitratkväve: 0.1 Grumlighet:
Koordinater för närområdet:
Latitude: 58.763860016603 - 59.363860016603 Longitude:16.413659763336 - 17.013659763336
Urval Genomsnittlig fosfatfosfor koncentration (mg/L) Genomsnittlig nitratkvävekoncentration
Global 0.153 2.209
Ditt lokala område (286) 0.067 1.195
Din mätning 0.075 0.1
Urval Genomsnittlig grumlighet
Global 38
Ditt lokala område (286) 26
Din mätning

Förändring över tid från utvalda områden

Antal mätningar från samma område: 286

Månad och år (nummer) Genomsnittlig fosfatfosfor koncentration (mg/L) Genomsnittlig nitratkvävekoncentration
Sep 2017 (30) 0.030 0.411
Oct 2017 (34) 0.044 0.750
Nov 2017 (17) 0.063 2.611
Dec 2017 (5) 0.076 2.989
Jan 2018 (5) 0.066 4.250
Feb 2018 (3) 0.065 0.483
Mar 2018 (4) 0.022 0.287
Apr 2018 (7) 0.062 1.135
May 2018 (53) 0.066 0.281
Jun 2018 (6) 0.018 0.208
Jul 2018 (1) 0.009 0.100
Aug 2018 (21) 0.162 0.542
Oct 2018 (15) 0.110 0.789
Dec 2018 (15) 0.044 1.949
Jan 2019 (3) 0.026 2.866
Apr 2019 (3) 0.009 0.100
May 2019 (1) 0.009 0.100
Aug 2019 (1) 0.750 7.500
Sep 2019 (6) 0.142 1.416
Oct 2019 (6) 0.146 3.800
Nov 2019 (6) 0.094 2.608
Dec 2019 (31) 0.044 1.601
Jan 2020 (13) 0.045 1.796
Feb 2020 (5) 0.051 1.859


Månad och år (nummer) Genomsnittlig grumlighet
Sep 2017 (30) 0.000
Oct 2017 (34)
Nov 2017 (17) 38.285
Dec 2017 (5) 12.000
Jan 2018 (5) 31.000
Feb 2018 (3) 0.000
Mar 2018 (4) 21.500
Apr 2018 (7) 33.571
May 2018 (53) 24.875
Jun 2018 (6)
Jul 2018 (1)
Aug 2018 (21)
Oct 2018 (15)
Dec 2018 (15) 34.909
Jan 2019 (3) 58.000
Apr 2019 (3) 41.333
May 2019 (1) 12.000
Aug 2019 (1) 12.000
Sep 2019 (6) 16.666
Oct 2019 (6) 12.000
Nov 2019 (6) 27.166
Dec 2019 (31) 30.354
Jan 2020 (13) 13.538
Feb 2020 (5) 16.000