12

Wastani wa vipimo kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 18

Vipimo vyako: Fosifeti: 0.01 Naitreiti: 7.5 Wastani wa uchafu/tope: 12
Vipimo vya kijiografia ya eneo lako:
Latitudo: 44.14 - 44.74 Longitudo:11.11 - 11.71
Chagua Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Dunia 0.158 2.186
Eneo lako (18) 0.055 2.169
Vipimo vyako 0.01 7.5
Chagua Wastani wa uchafu/tope
Dunia 39
Eneo lako (18) 31
Vipimo vyako 12

Mabadiliko ya muda kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 18

Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Oct 2017 (2) 0.009 0.100
Nov 2017 (1) 0.009 12.000
Dec 2017 (2) 0.009 5.500
Apr 2018 (1) 0.009 0.750
Dec 2018 (3) 0.018 1.250
Mar 2019 (2) 0.080 3.924
May 2019 (5) 0.186 0.429
Jun 2019 (5) 0.030 0.659


Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa uchafu/tope
Oct 2017 (2) 17.000
Nov 2017 (1) 17.000
Dec 2017 (2) 12.000
Apr 2018 (1) 12.000
Dec 2018 (3) 12.000
Mar 2019 (2) 12.000
May 2019 (5) 119.400
Jun 2019 (5) 19.600