29

Wastani wa vipimo kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 16

Vipimo vyako: Fosifeti: 0.035 Naitreiti: 0.1 Wastani wa uchafu/tope: 29
Vipimo vya kijiografia ya eneo lako:
Latitudo: 44.197 - 44.797 Longitudo:10.78 - 11.38
Chagua Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Dunia 0.151 2.191
Eneo lako (16) 0.035 1.296
Vipimo vyako 0.035 0.1
Chagua Wastani wa uchafu/tope
Dunia 38
Eneo lako (16) 30
Vipimo vyako 29

Mabadiliko ya muda kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 16

Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Jan 2018 (1) 0.009 0.750
Oct 2018 (2) 0.009 2.125
Dec 2018 (3) 0.018 1.250
Mar 2019 (3) 0.065 2.866
May 2019 (1) 0.150 0.750
Jul 2019 (4) 0.009 0.549
Sep 2019 (4) 0.028 0.574
Dec 2019 (2) 0.009 0.750


Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa uchafu/tope
Jan 2018 (1) 28.000
Oct 2018 (2) 12.000
Dec 2018 (3) 12.000
Mar 2019 (3) 12.000
May 2019 (1) 12.000
Jul 2019 (4) 12.000
Sep 2019 (4) 23.375
Dec 2019 (2) 240.000