17

Wastani wa vipimo kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 44

Vipimo vyako: Fosifeti: 0.01 Naitreiti: 0.1 Wastani wa uchafu/tope: 17
Vipimo vya kijiografia ya eneo lako:
Latitudo: 44.145 - 44.745 Longitudo:11.139 - 11.739
Chagua Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Dunia 0.155 2.218
Eneo lako (44) 0.039 1.079
Vipimo vyako 0.01 0.1
Chagua Wastani wa uchafu/tope
Dunia 39
Eneo lako (44) 30
Vipimo vyako 17

Mabadiliko ya muda kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 44

Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Oct 2017 (2) 0.009 0.100
Nov 2017 (1) 0.009 12.000
Dec 2017 (2) 0.009 5.500
Apr 2018 (1) 0.009 0.750
Dec 2018 (3) 0.018 1.250
May 2019 (9) 0.119 0.649
Jun 2019 (7) 0.031 0.685
Jul 2019 (10) 0.025 0.409
Aug 2019 (4) 0.032 0.512
Sep 2019 (3) 0.075 1.399
Oct 2019 (6) 0.014 0.183
Nov 2019 (1) 0.009 0.750


Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa uchafu/tope
Oct 2017 (2) 17.000
Nov 2017 (1) 17.000
Dec 2017 (2) 12.000
Apr 2018 (1) 12.000
Dec 2018 (3) 12.000
May 2019 (9) 87.333
Jun 2019 (7) 23.571
Jul 2019 (10) 13.800
Aug 2019 (4) 24.750
Sep 2019 (3) 17.666
Oct 2019 (6) 14.500
Nov 2019 (1) 200.000