12

Wastani wa vipimo kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 303

Vipimo vyako: Fosifeti: 0.035 Naitreiti: 3.5 Wastani wa uchafu/tope: 12
Vipimo vya kijiografia ya eneo lako:
Latitudo: 51.418 - 52.018 Longitudo:-2.273 - -1.673
Chagua Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Dunia 0.151 2.191
Eneo lako (303) 0.139 5.149
Vipimo vyako 0.035 3.5
Chagua Wastani wa uchafu/tope
Dunia 38
Eneo lako (303) 35
Vipimo vyako 12

Mabadiliko ya muda kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 303

Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Sep 2015 (45) 0.190 7.016
Mar 2016 (3) 0.191 6.166
Apr 2016 (26) 0.058 3.807
May 2016 (1) 0.035 3.500
Jun 2016 (14) 0.227 4.578
Aug 2016 (2) 0.055 5.500
Oct 2016 (18) 0.185 4.019
Jan 2017 (3) 0.075 3.500
Feb 2017 (3) 0.061 3.500
Mar 2017 (4) 0.075 3.125
Apr 2017 (1) 0.075 3.500
May 2017 (12) 0.175 6.425
Jun 2017 (23) 0.156 5.852
Jul 2017 (1) 0.009 7.500
Aug 2017 (7) 0.300 7.714
Sep 2017 (2) 0.009 1.924
Oct 2017 (5) 0.158 5.800
Nov 2017 (19) 0.116 4.273
Dec 2017 (1) 0.035 3.500
Jan 2018 (2) 0.009 1.800
Feb 2018 (2) 0.075 7.500
Mar 2018 (1) 0.009 3.500
Apr 2018 (5) 0.041 2.820
Jun 2018 (21) 0.112 4.928
Jul 2018 (1) 0.009 3.500
Sep 2018 (1) 0.075 0.750
Oct 2018 (10) 0.019 1.540
Apr 2019 (18) 0.047 5.980
May 2019 (1) 1.200 12.000
Jun 2019 (19) 0.219 4.531
Jul 2019 (1) 1.200 12.000
Aug 2019 (2) 0.212 6.375
Sep 2019 (14) 0.031 3.975
Oct 2019 (2) 0.192 7.750
Nov 2019 (1) 0.150 3.500
Dec 2019 (1) 0.009 3.500
Jan 2020 (1) 0.035 7.500
Feb 2020 (1) 0.009 0.750
Mar 2020 (2) 0.179 3.500
May 2020 (9) 0.060 4.944
Jun 2020 (1) 0.750 12.000
Jul 2020 (2) 0.179 9.750
Aug 2020 (1) 0.075 1.500


Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa uchafu/tope
Sep 2015 (45)
Mar 2016 (3)
Apr 2016 (26)
May 2016 (1) 12.000
Jun 2016 (14) 12.000
Aug 2016 (2) 12.000
Oct 2016 (18) 126.000
Jan 2017 (3) 240.000
Feb 2017 (3) 12.000
Mar 2017 (4) 14.500
Apr 2017 (1) 12.000
May 2017 (12)
Jun 2017 (23) 12.000
Jul 2017 (1) 12.000
Aug 2017 (7) 13.285
Sep 2017 (2) 26.000
Oct 2017 (5) 181.333
Nov 2017 (19) 31.437
Dec 2017 (1) 12.000
Jan 2018 (2) 31.000
Feb 2018 (2) 12.000
Mar 2018 (1) 12.000
Apr 2018 (5) 24.666
Jun 2018 (21) 12.000
Jul 2018 (1)
Sep 2018 (1) 37.000
Oct 2018 (10) 12.000
Apr 2019 (18) 12.000
May 2019 (1) 12.000
Jun 2019 (19) 31.000
Jul 2019 (1) 12.000
Aug 2019 (2) 126.000
Sep 2019 (14) 12.000
Oct 2019 (2) 12.000
Nov 2019 (1) 12.000
Dec 2019 (1) 12.000
Jan 2020 (1) 12.000
Feb 2020 (1) 200.000
Mar 2020 (2) 81.000
May 2020 (9) 37.666
Jun 2020 (1) 12.000
Jul 2020 (2) 12.000
Aug 2020 (1)