Wastani wa vipimo kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 231

Vipimo vyako: Fosifeti: 0.035 Naitreiti: 0.75 Wastani wa uchafu/tope:
Vipimo vya kijiografia ya eneo lako:
Latitudo: 58.861 - 59.461 Longitudo:16.493 - 17.093
Chagua Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Dunia 0.155 2.218
Eneo lako (231) 0.074 1.122
Vipimo vyako 0.035 0.75
Chagua Wastani wa uchafu/tope
Dunia 39
Eneo lako (231) 28
Vipimo vyako

Mabadiliko ya muda kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 231

Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Sep 2017 (28) 0.031 0.433
Oct 2017 (32) 0.046 0.790
Nov 2017 (17) 0.067 2.611
Dec 2017 (5) 0.076 2.989
Jan 2018 (5) 0.066 4.250
Feb 2018 (3) 0.065 0.483
Mar 2018 (4) 0.022 0.287
Apr 2018 (7) 0.062 1.135
May 2018 (52) 0.054 0.284
Jun 2018 (6) 0.018 0.208
Jul 2018 (1) 0.009 0.100
Aug 2018 (21) 0.194 0.542
Oct 2018 (15) 0.115 0.789
Dec 2018 (14) 0.044 2.082
Jan 2019 (3) 0.026 2.866
Apr 2019 (2) 0.009 0.100
May 2019 (1) 0.009 0.100
Aug 2019 (1) 0.750 7.500
Sep 2019 (6) 0.142 1.416
Oct 2019 (6) 0.146 3.800
Nov 2019 (5) 0.114 3.060


Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa uchafu/tope
Sep 2017 (28) 0.000
Oct 2017 (32)
Nov 2017 (17)
Dec 2017 (5)
Jan 2018 (5)
Feb 2018 (3) 0.000
Mar 2018 (4)
Apr 2018 (7) 37.166
May 2018 (52) 22.000
Jun 2018 (6)
Jul 2018 (1)
Aug 2018 (21)
Oct 2018 (15)
Dec 2018 (14) 47.200
Jan 2019 (3) 58.000
Apr 2019 (2) 56.000
May 2019 (1) 12.000
Aug 2019 (1)
Sep 2019 (6) 16.666
Oct 2019 (6) 12.000
Nov 2019 (5) 30.200