12

Wastani wa vipimo kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 119

Vipimo vyako: Fosifeti: 0.075 Naitreiti: 0.1 Wastani wa uchafu/tope: 12
Vipimo vya kijiografia ya eneo lako:
Latitudo: 44.207953 - 44.807953 Longitudo:11.765234 - 12.365234
Chagua Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Dunia 0.151 2.191
Eneo lako (119) 0.129 0.921
Vipimo vyako 0.075 0.1
Chagua Wastani wa uchafu/tope
Dunia 38
Eneo lako (119) 30
Vipimo vyako 12

Mabadiliko ya muda kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 119

Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
May 2017 (2) 0.179 1.924
Jul 2017 (2) 0.112 0.100
Aug 2017 (1) 0.035 0.750
Oct 2017 (3) 0.009 0.316
Feb 2018 (2) 0.009 0.924
Apr 2018 (1) 0.035 0.100
May 2018 (102) 0.143 0.974
Jul 2018 (1) 0.035 0.349
Dec 2018 (2) 0.009 0.924
Jun 2019 (2) 0.035 0.100
Sep 2019 (1) 0.009 0.100


Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa uchafu/tope
May 2017 (2) 23.500
Jul 2017 (2) 15.000
Aug 2017 (1) 27.000
Oct 2017 (3) 16.333
Feb 2018 (2) 126.000
Apr 2018 (1) 12.000
May 2018 (102)
Jul 2018 (1) 21.000
Dec 2018 (2) 16.625
Jun 2019 (2) 16.500
Sep 2019 (1) 17.000