12

Wastani wa vipimo kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 153

Vipimo vyako: Fosifeti: 0.035 Naitreiti: 0.35 Wastani wa uchafu/tope: 12
Vipimo vya kijiografia ya eneo lako:
Latitudo: 44.183937764389 - 44.783937764389 Longitudo:11.121593881273 - 11.721593881273
Chagua Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Dunia 0.144 2.373
Eneo lako (153) 0.053 0.980
Vipimo vyako 0.035 0.35
Chagua Wastani wa uchafu/tope
Dunia 38
Eneo lako (153) 51
Vipimo vyako 12

Mabadiliko ya muda kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 153

Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Oct 2017 (2) 0.009 0.100
Nov 2017 (1) 0.009 12.000
Dec 2017 (2) 0.009 5.500
Apr 2018 (1) 0.009 0.750
Dec 2018 (3) 0.018 1.250
Jan 2019 (1) 0.150 1.500
May 2019 (9) 0.119 0.649
Jun 2019 (7) 0.031 0.685
Jul 2019 (10) 0.025 0.409
Aug 2019 (4) 0.032 0.512
Sep 2019 (4) 0.075 0.549
Oct 2019 (7) 0.013 0.171
Nov 2019 (8) 0.025 0.981
Dec 2019 (12) 0.026 0.966
Feb 2020 (6) 0.026 0.349
Jul 2020 (1) 0.009 0.100
Aug 2020 (4) 0.246 1.650
Sep 2020 (7) 0.100 0.592
Oct 2020 (16) 0.130 2.218
Nov 2020 (6) 0.009 0.224
Dec 2020 (24) 0.037 0.852
Jan 2021 (21) 0.019 0.945
Feb 2021 (4) 0.022 0.449
Apr 2021 (1) 0.035 7.500
May 2021 (20) 0.050 0.187


Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa uchafu/tope
Oct 2017 (2) 17.000
Nov 2017 (1) 17.000
Dec 2017 (2) 12.000
Apr 2018 (1) 12.000
Dec 2018 (3) 12.000
Jan 2019 (1) 240.000
May 2019 (9) 87.333
Jun 2019 (7) 23.571
Jul 2019 (10) 13.800
Aug 2019 (4) 24.750
Sep 2019 (4) 59.000
Oct 2019 (7) 14.142
Nov 2019 (8) 118.375
Dec 2019 (12) 122.666
Feb 2020 (6) 12.000
Jul 2020 (1) 12.000
Aug 2020 (4) 19.000
Sep 2020 (7) 168.000
Oct 2020 (16) 17.562
Nov 2020 (6) 65.000
Dec 2020 (24) 132.541
Jan 2021 (21) 15.761
Feb 2021 (4) 13.000
Apr 2021 (1) 75.000
May 2021 (20) 12.000