12

Wastani wa vipimo kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 62

Vipimo vyako: Fosifeti: 0.035 Naitreiti: 0.35 Wastani wa uchafu/tope: 12
Vipimo vya kijiografia ya eneo lako:
Latitudo: 44.183937764389 - 44.783937764389 Longitudo:11.121593881273 - 11.721593881273
Chagua Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Dunia 0.152 2.191
Eneo lako (62) 0.037 0.966
Vipimo vyako 0.035 0.35
Chagua Wastani wa uchafu/tope
Dunia 38
Eneo lako (62) 47
Vipimo vyako 12

Mabadiliko ya muda kutoka maeneo yako

Namba ya vipimo katika eneo hili : 62

Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa Fosifeti Wastani wa Naitreiti
Oct 2017 (2) 0.009 0.100
Nov 2017 (1) 0.009 12.000
Dec 2017 (2) 0.009 5.500
Apr 2018 (1) 0.009 0.750
Dec 2018 (3) 0.018 1.250
Jan 2019 (1) 0.150 1.500
May 2019 (9) 0.119 0.649
Jun 2019 (7) 0.031 0.685
Jul 2019 (10) 0.025 0.409
Aug 2019 (4) 0.032 0.512
Sep 2019 (4) 0.075 0.549
Oct 2019 (6) 0.014 0.183
Nov 2019 (8) 0.025 0.981
Dec 2019 (10) 0.025 0.934
Feb 2020 (6) 0.026 0.349


Mwezi na mwaka (namba) Wastani wa uchafu/tope
Oct 2017 (2) 17.000
Nov 2017 (1) 17.000
Dec 2017 (2) 12.000
Apr 2018 (1) 12.000
Dec 2018 (3) 12.000
Jan 2019 (1) 240.000
May 2019 (9) 87.333
Jun 2019 (7) 23.571
Jul 2019 (10) 13.800
Aug 2019 (4) 24.750
Sep 2019 (4) 59.000
Oct 2019 (6) 14.500
Nov 2019 (8) 118.375
Dec 2019 (10) 144.800
Feb 2020 (6) 12.000